ਬਣਾਓ ਕਰਡ ਬੈਂਗਨ

ਬਣਾਓ ਕਰਡ ਬੈਂਗਨ

ਮੁੰਬਈ— ਬੈਂਗਨ ਦੀ ਸਬਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਬੈਂਗਨ ਦੀ ਸਬਜੀ ਖਾ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਗਨ 'ਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਨ ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਮੱਗਰੀ
- 500 ਗ੍ਰਾਮ ਬੈਂਗਨ
- 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ
- ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਤੇਲ
- ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਹੀਂਗ
- ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਸੌਂਫ
- ਚਾਰ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ
- ਅੱਧਾ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸੌਂਠ
- ਇਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
- ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ
ਵਿਧੀ
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟ ਲਓ।
2. ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
3. ਹੁਣ ਬੈਂਗਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ-ਲੰਬਾ ਕੱਟ ਲਓ।
4. ਗੈਸ 'ਤੇ ਇਕ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਲੋ।
5. ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਦੋ ਚਮਚ ਤੇਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਓ।
6. ਇਸ ਤੇਲ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਬਾਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
7. ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਬੈਂਗਨ ਪਾ ਦਿਓ।
8. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਗਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੱਕਣ ਦਿਓ।
9. ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਨ ਤਿਆਰ ਹਨ।
10. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰੋ।