ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਖੱਟਾ-ਮਿੱਠਾ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਆਚਾਰ

ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਖੱਟਾ-ਮਿੱਠਾ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਆਚਾਰ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਮਜੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਾਓ ਪਿਆਜ-ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਚਟਪਟਾ ਆਚਾਰ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ...

ਸਮੱਗਰੀ
- 1 ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਪੱਕੇ ਟਮਾਟਰ
- 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ
- 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ
- 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ
- 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀ ਮਿਰਚ
- 50 ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਈ
- 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਦਾਨਾ
- ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਅੱਧਾ ਕੱਪ
- ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਇਕ ਚੋਥਾਈ ਕੱਪ
- ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਮੁਤਾਬਕ
- 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ
- 2 ਕੱਪ ਸਿਰਕਾ
- ਲਾਲ ਮਿਰਚ 4-5
- ਇਕ ਕੜਾਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1. ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਰਾਈ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ।
2. ਪਿਆਜ, ਅਦਰਕ,ਲਸਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ।
3. ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਓ
4. ਫਿਰ ਇਕ ਭਾਰੀ ਤਲੇ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੇਥਾਦਾਨੇ, ਰਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਪਾਓ।
5. 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਪਾਓ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਕਾਓ।
6. ਫਿਰ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਪਾਓ ਅਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਕਾਓ।
8. ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗੈਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਕਾਓ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ।
9. ਠੰਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਰਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪਾਓ।
10. ਇਸ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।