ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਜਲੰਧਰ—ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ  ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ 'ਆਈ ਲਵ ਯੂ ' ਨੂੰ ਸੁਣਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ।
-  ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ।
- ਪਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ।
-ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤੀ ਹੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ।